CONTACT 


For bookings, collaborations, or other business inquiries, please use the form below to get in touch with me, or contact my label directly.

J

o

h

a

n

n

a

 

B

r

u

n

Johanna
Brun

Johanna Brun


Artist and songwriter based in Stockholm, currently crafting my debut album—a heartfelt blend of personal experiences and nature's inspiration.

I am Johanna, a dynamic artist, producer and songwriter originally from Strängnäs, Sweden, currently based and working in Stockholm where I live and bring my dreams to life. Alongside my studies at the Royal College of Music, I create, compose, produce and arrange music in the heart of the city - for projects, other artists, and most importantly, for myself. Here, I have the opportunity to explore my musicality, form connections and collaborations that inspire me. In addition to the above, I freelance as a singer, pianist and singer/songwriter. I am also involved in the project Rösträtt, sång på förskolan, with the goal of inspiring more singing in preschools across the country.

Music has been a lifelong passion for me, from the moments I spent in my father's studio as a child. Right now, I am working intensively to complete my upcoming debut album - a heartfelt journey filled with emotion inspired by nature and my personal experiences. Through my music, I aim to share stories that hopefully inspire and resonate with others.

I strongly believe in the power of music to deeply affect people, and I strive to create emotional connections through my artistry. With every note and every lyric, I aim to touch listeners and evoke emotions that go beyond what is audible.// 
Jag är Johanna, en mångsidig artist, producent och låtskrivare ursprungligen från Strängnäs och numera bosatt och verksam i Stockholm där jag lever och förverkligar mina drömmar. Parallellt med mina studier vid Kungliga Musikhögskolan skapar jag, komponerar, producerar och arrangerar musik i stadens hjärta - både för projekt, andra artister, men inte minst för mig själv. Här får jag chans till att utforska min musikalitet och bygga nätverk och samarbeten som inspirerar mig. Utöver ovanstående frilansar jag även som sångerska och pianist samt singer/songwriter. Jag är även verksam inom projektet Rösträtt, sång på förskolan, med målet att inspirera till mer sång på förskolor runt om i landet.

Musiken har varit en passion genom hela mitt liv, från de stunder jag satt i min pappas studio som barn. Just nu arbetar jag intensivt med att färdigställa mitt kommande debutalbum, en känslofylld resa som hämtar inspiration från naturen och mina personliga erfarenheter. Genom min musik vill jag dela med mig av berättelser som förhoppningsvis kan inspirera och resonera med andra.

Jag tror starkt på musikens förmåga att påverka människor på djupet och strävar efter att skapa känslomässiga kopplingar genom min egen konstnärlighet. Med varje ton och varje textrad strävar jag efter att beröra lyssnare och väcka känslor som går bortom det hörbara.

Press 

Feature Discover 

the 

captivating 

review 

of 

Johanna 

Brun's 

latest 

song 

'Bird', 

by 

David 

Bentley 

of 

the 

Nordic 

Music 

Central. 

The 

article 

explores 

the 

emotional 

journey 

and 

musical 

evolution 

of 

the 

song, 

highlighting 

its 

wonderful 

blend 

of 

strings 

and 

Johanna's 

emotive 

vocals. Johanna Brun

Recent 

Conversation Recently 

featured 

in 

an 

interview 

by 

Nordic 

Music 

Central, 

where 

Johanna 

shares 

her 

journey 

in 

the 

Swedish 

music 

scene. 

The 

piece 

delves 

into 

her 

upcoming 

song 

release, 

a 

prelude 

to 

her 

eagerly 

awaited 

debut 

album, 

and 

reflects 

on 

talent, 

perseverance, 

and 

overcoming 

challenges. Johanna Brun

GET IN TOUCHJ

o

h

a

n

n

a

 

B

r

u

n

 

©

 

2

0

2

3

S

t

o

c

k

h

o

l

m

,

 

S

w

e

d

e

n